Pro rok 2022 již neplánujeme otevírat akreditované kurzy, rekvalifikační kurz aj….

Programy DVPP


Nové akreditované programy – Projektový den pro MŠ, Projektový den pro ZŠ

Šablony II., III.

„Polytechnické vzdělávání“


– Hry, soutěže a náměty s přírodním zaměřením 

– Jak na polytechnické vzdělávání v zájmových činnostech 

– Rozvoj čtenářské gramotnosti hrou 

– Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků ZŠ 

– Rozvoj matematické gramotnosti pro ZŠ

– Tvořivé pokusovaní 

– Projektové vyučování ŠD 

– 3D tiskárna 

– Dotyková zařízení ve výuce ZŠ 

P1000654

VSM ACADEMY byla vybudována za podpory finanční dotace z operačního programu Podnikání a inovace. Své působení zahájila v roce 2013 školením zaměstnanců firmy, pracovníků z oboru stavebnictví a dalších oborů, které jsou dotačním titulem podporované. Pozornost se zaměřila na pilotní ověřování rekvalifikačních programů profesí souvisejících se stavebnictvím, a to ve spolupráci s NUV Praha, hlavním garantem projektu UNIV3.

Potenciál školícího centra doplnilo založení obecně prospěšné společnosti VSM ACADEMY. Ve své nabídce kurzů a dalších aktivit doplňovala a rozšiřovala oblast všeobecného vzdělání a zájmové a poradenské činnosti.

6 2

Během dvou let zde proběhlo i několik volnočasových kurzů a přednášek.

Od roku 2016 dochází k transformaci vzdělávacího centra z volnočasového na centrum vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dne 25.8.2016 jsme získali akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. K dnešnímu dni nám bylo udělilo MŠMT ČR akreditace k provádění 35 vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování pro mateřské, základní i střední školy.

Od roku 2016 konzultujeme či zpracováváme pro celou řadu subjektů žádosti v rámci jak výzev pro MŠ a ZŠ č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ a také č. 02_16_035 A 02_16_042 Šablony pro SŠ A VOŠ I.

Dne 9.9.2016 jsme získali autorizaci od Ministerstva práce a sociálních věcí pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M)

Od roku 2017 realizujeme vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a také profesní zkoušky a rekvalifikační kurz„Chůvy“.

Dále máme v nabídce rekvalifikační kurz Obsluha křovinořezu, Zdravotník zotavovacích akcí, Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku se zaměřením na děti se speciálními potřebami. Akreditovaný kurz Studium pro asistenty pedagoga.