Programy DVPP (Šablony ESF)

Vážené školy, budete letos stát před otázkou, jak využít podpory z fondů ESF, kterou v červnu MŠMT v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ školám poskytlo.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o akreditovaných kurzech DVPP, které naše vzdělávací agentura připravila a které v rámci této výzvy můžete pro čerpání prostředků na vzdělávání svých pedagogů využít.

Detailní informace o tom s pomocí jaké šablony a za jakých podmínek (dotace/cena programu) je možné konkrétní vzdělávací program realizovat naleznete zde:

Mateřské školy

Základní školy

Pokud jste ještě žádost o dotaci neodeslali, nabízíme Vám pomoc s jejím vyplněním, a to zcela ZDARMA. Její podání není složité, není potřeba si na vyplnění žádosti najímat za poplatek externí firmu.

Při realizaci programů zohledníme Vaše požadavky na organizační zajištění. Kurzy lze konat jak v naších moderních prostorech, tak přímo ve Vaší škole. Přizpůsobíme se rovněž Vašim požadavkům na organizaci programů z hlediska časového. Možná je i víkendová výuka. Využijte nabídky programů DVPP, za kterými nemusíte daleko dojíždět.