Aktuální kurzy

01. Září 2016 – 30. Září 2016
0:00

Pracovník v sociálních službách

Cíl kurzu:  Připravit pracovníky v sociálních službách na činnosti v přímé obslužné péči o klienty v ambulantních a pobytových zařízení nebo v domácnostech, a to na požadované profesní a etické úrovni. Absolvent kvalifikačního kurzu je po úspěšné zkoušce držitelem Osvědčení s celostátní platností. Rozsah kurzu:  150 hodin vyučovacích, z toho...