1. Výstupy projektu Formativní hodnocení v MŠ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128

Databanka námětů pro zavádění FOHO v MŠ

Desatero FOHO

Anotace:

Desatero poskytuje přehled deseti zásadních oblastí, které přímo souvisí s problematikou formativního hodnocení. Umožňuje učitelům, uvědomit si důležité aspekty související se zaváděním formativního hodnocení do mateřské školy. Mělo by jim poskytnout základní informace o tom, na co se při svém profesním rozvoji (dalším vzdělávání nebo rozvoji svých dovedností a znalostí) mají soustředit, aby měli všechny předpoklady pro zavádění formativního hodnocení do své praxe.

Projekt Formativní hodnocení v MŠ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů podporuje pedagogy mateřských škol v jejich snaze zavádět formativní hodnocení do své praxe.

Autorský tým Zavádění FOHO v MŠ

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, děti, formativní hodnocení, mateřská škola, učitel MŠ

Chcete více rozumět individualizovanému vzdělávání?

Ukážeme vám, jak na to v deseti krocích. Soubor (pdf) ke stažení

Metodické karty – zavádění FOHO v MŠ

Soubory (pdf) ke stažení:

Sborník námětů pro zavádění FOHO

Co už umím | Nač má člověk smyslů pět | Naše pravidla | Piktogramy | Robosvět | Tvoření ručníkového pravidla

<-ZPĚT