2. Výstupy – databanka příkladů dobré praxe – FOHO

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128

Reflexe účastnic a účastníků projektu

Kurz Artefiletika

Zadání pro účastnice semináře Artefiletika


Otázky pro účastnice (zpětná vazba) dvoudenního semináře Formativní hodnocení – zaměřené specificky na artefiletiku, seminář vedla Vladimíra Slavíková.

 1. Co ti dal tento seminář?
 2. Jak vnímáš jeho přínos pro svůj profesní rozvoj? (ve smyslu, zda jsi něco ve své práci změnila a co…kam jsi se posunula…)
 3. Co ses tam naučila?
 4. Je něco, čemu jsi díky tomu víc porozuměla v problematice FOHO? (pokud ano, uveď jednu nebo dvě konkrétní věci…)
 5. Jaký vidíš posun a efekt v učení u dětí, co to dětem přináší, jakou vidíš u nich změnu?
 6. Cokoli co bys chtěla k semináři napsat, osobní sdělení (něco, co vnímáš jako nej…).

Soubor (pdf) ke stažení s odpověďmi dotazovaných účastnic.

Kurz R+R

Soubory (pdf) ke stažení:

MŠ Vojanova | MŠ Větrná | MŠ Skřivánek | Kurz R+R versus FOHO

Kurz seberozvoje a typologie dítěte

Zde je ke stažení soubor (pdf) s odpověďmi tří dotazovaných účastnic kurzu. Odpovídaly na tyto otázky:

 1. Co ti dal seminář MBTI1?
 2. Co nového jsi se dozvěděla o sobě?
 3. Co nového jsi se dozvěděla o ostatních lidech?
 4. Vidíš po roce změnu ve svém chování, vnímání situací a vztahů?
 5. Co pro tebe bylo překvapivé?
 6. Objevila jsi na semináři nějakou oblast seberozvoje, kterou se chceš více zabývat?
 7. Co ti dal seminář MBTI2?
 8. Vnímáš po absolvování děti ve třídě nějak jinak? Všechny nebo jen někoho?
 9. Vnímáš jinak své děti?

Co mi přinesl projekt FOHO…

Co napsala Jana Smolková o projektu FOHO si můžete přečíst zde (pdf)

<-ZPĚT