5. Výstupy – soubor materiálů FOHO

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128

1. konference projektu

Soubory (pdf) ke stažení:

Dotazník evaluační | Komunikace KO FOHO opora | MŠ – respektující ko. – 5 schůdků – pracovní list | Osnova pro představení MŠ | Portfolio pedagoga OP VVV vzor | Pozvánka Top hotel | Program final

2. konference projektu

Soubory (pdf) ke stažení:

ED akce | ED portfolio dítěte | Instrukce účastníkům | Pedagogický styl postavený na pozitivní zpětné vazbě (PhDr. Jana Nováčková, CSc.) | Program final

3. konference projektu

Soubory (pdf) ke stažení:

Desatero FOHO | Program final

Závěrečná konference projektu

Prezentace lektorů

Soubory (pptx) ke stažení:

Hana Splavcová | PhDr. Karel Starý, Ph.D. | Jana Smolková | Mgr. Kamila Randáková

Prezentace MŠ

MŠ Montessori Slaný | MŠ Kameňáček | MŠ Větrná | MŠ Fugnerova | MŠ Libušín | MŠ Vojanova | MŠ Zvoneček | MŠ Kaštánek


Pozvánka na závěrečnou konferenci FOHO ke stažení zde.


Další soubory ke stažení:

20 principů (pdf) | Myšmapa FOHO (jpg) | Literatura FOHO (pdf) | Projekt FOHO VSM (pptx)

<-ZPĚT