Programy DVPP (šablony)

Zveme všechny zájemce na akreditovaný kurz Studium pro asistenty pedagoga. Kurz začíná v listopadu 2019 (přesné datum včas upřesníme), vždy středy od 14hod., a soboty od 8hod. Teoretická část 80hod., praktická část 40hod. Cena kurzu 13.000Kč. Pro přihlášení volejte nebo pište na 734 800 537, michalova@vsmjihlava.cz

 

 

 

 

P1000654

VSM ACADEMY byla vybudována za podpory finanční dotace z operačního programu Podnikání a inovace. Své působení zahájila v roce 2013 školením zaměstnanců firmy, pracovníků z oboru stavebnictví a dalších oborů, které jsou dotačním titulem podporované. Pozornost se zaměřila na pilotní ověřování rekvalifikačních programů profesí souvisejících se stavebnictvím, a to ve spolupráci s NUV Praha, hlavním garantem projektu UNIV3.

Potenciál školícího centra doplnilo založení obecně prospěšné společnosti VSM ACADEMY. Ve své nabídce kurzů a dalších aktivit doplňovala a rozšiřovala oblast všeobecného vzdělání a zájmové a poradenské činnosti.

6 2

Během dvou let zde proběhlo i několik volnočasových kurzů a přednášek.

Od roku 2016 dochází k transformaci vzdělávacího centra z volnočasového na centrum vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dne 25.8.2016 jsme získali akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. K dnešnímu dni nám bylo udělilo MŠMT ČR akreditace k provádění 35 vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování pro mateřské, základní i střední školy.

Od roku 2016 konzultujeme či zpracováváme pro celou řadu subjektů žádosti v rámci jak výzev pro MŠ a ZŠ č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ a také č. 02_16_035 A 02_16_042 Šablony pro SŠ A VOŠ I.

Dne 9.9.2016 jsme získali autorizaci od Ministerstva práce a sociálních věcí pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M)

Od roku 2017 realizujeme vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a také profesní zkoušky a rekvalifikační kurz„Chůvy“.

Dále máme v nabídce rekvalifikační kurz Obsluha křovinořezu.

Do konce roku 2019 pro Vás chystáme akreditované rekvalifikační kurzy Zdravotník zotavovacích akcí, Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku se zaměřením na děti se speciálními potřebami.

Naše nabídka se také rozšíří o kurz Asistent pedagoga.