OD ROKU 2023 JSME UKONČILI VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

VŠEM ÚČASTNÍKŮM, LEKTORŮM A SPŘÁTELENÝM ŠKOLÁM DĚKUJEME ZA DŮVĚRU A SKVĚLOU SPOLUPRÁCI!

OD ROKU 2023 JSME UKONČILI VZDĚLÁVACÍ ČINNOST.

P1000654

VSM ACADEMY byla vybudována za podpory finanční dotace z operačního programu Podnikání a inovace. Své působení zahájila v roce 2013 školením zaměstnanců firmy, pracovníků z oboru stavebnictví a dalších oborů, které jsou dotačním titulem podporované. Pozornost se zaměřila na pilotní ověřování rekvalifikačních programů profesí souvisejících se stavebnictvím, a to ve spolupráci s NUV Praha, hlavním garantem projektu UNIV3.

Potenciál školícího centra doplnilo založení obecně prospěšné společnosti VSM ACADEMY. Ve své nabídce kurzů a dalších aktivit doplňovala a rozšiřovala oblast všeobecného vzdělání a zájmové a poradenské činnosti.

6
2

Během dvou let zde proběhlo i několik volnočasových kurzů a přednášek.

Od roku 2016 dochází k transformaci vzdělávacího centra z volnočasového na centrum vzdělávání pedagogických pracovníků.
V roce  2016 jsme získali akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 

MŠMT ČR nám udělila více jak 35 akreditací k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování pro mateřské, základní i střední školy.

Pro základní a mateřské školy na Vysočině jsme byly partnery a nabídli jsme jim konzultace či pomoc se zpracování žádosti v rámci výzev pro MŠ a ZŠ č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ a také č. 02_16_035 A 02_16_042 Šablony pro SŠ A VOŠ I.

Získali jsme autorizaci od Ministerstva práce a sociálních věcí pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M)

A realizujeme vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a také profesní zkoušky a rekvalifikační kurz„Chůvy“.

Dále máme v nabídce rekvalifikační kurz Obsluha křovinořezu, Zdravotník zotavovacích akcí, Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku se zaměřením na děti se speciálními potřebami. Akreditovaný kurz Studium pro asistenty pedagoga.

VŠEM ÚČASTNÍKŮM, LEKTORŮM A SPŘÁTELENÝM ŠKOLÁM DĚKUJEME ZA DŮVĚRU A SKVĚLOU SPOLUPRÁCI!

OD ROKU 2023 JSME UKONČILI VZDĚLÁVACÍ ČINNOST.