Manažerské aktivity

Naše společnost zajišťuje poradenství, konzultaci i vlastní realizaci rekvalifikačnch kurzů. Tyto mohou byt jak řešeny vlastními zdroji či zahrnuty do projektů organiziovaných a zabezpečovaných oblastním Úřadem práce.
Získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace je přínosné jak pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele. Při určování obsahu se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností zaměstnance, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.