Profesní zkouška – chůva

Profesní zkouška – termín individuální

Rekvalifikační kurz – říjen 2020 (přesné datum včas upřesníme)

Láká vás pracovat s malými dětmi?

Společnost VSM, spol. s r.o., je držitelem autorizace, která jí umožňuje realizovat  profesní zkoušky pro chůvy.

Díky profesní zkoušce si můžete splnit svůj sen. Po samostudiu, kdy Vám poskytneme studijní materiály, Vám nabízíme příležitost získat po absolvování  profesní zkoušky před zkušební komisí jednu ze dvou profesních kvalifikací. První z nich je Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M, číslo autorizace 2016/53), druhou pak Chůva pro dětské koutky (69-018-M, číslo autorizace 2016/54). Profesní zkouška probíhá v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., který v českém vzdělávacím systému umožňuje ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Absolventky po získání osvědčení mohou pracovat s dětskými skupinami, jako chůvy pro novorozence, v mikrojeslích, jako profesionální chůvy v mateřských školách nebo pečovatelky o děti. Uplatní se jako chůvy pro děti na pracovní smlouvu i na živnostenský list, mohou se také stát majitelkami agentur na hlídání dětí.

Zkoušku mohou absolvovat zájemci minimálně se základním vzděláním po dosažení 18 let věku. Předpokladem je zdravotní způsobilost a uchazeč nesmí mít logopedickou vadu.

Výstupním dokladem je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky.

chuvy1_pisemna_castPoznatky účastnic:

Znalosti získané v kurzu pro chůvy využívám neustále,“ říká absolventka kurzu Jana Švejdová, která pracuje v menší základní škole jako asistentka pro děti s poruchou ADHD. Ve školce se pak podílí na psychologické přípravě dětí, které vykazují známky možného hendikepu před nástupem do školy.
Od roku 2020 má být uzákoněno, že školky budou navštěvovat i dvouleté děti. Znalosti a zkušenosti z kurzu pro chůvy se mi tedy budou velice hodit v práci s těmito malými dětmi. Ty jsou ještě hodně fixovány na rodiče a potřebují opravdu speciální péči,“ říká Švejdová.chuvy2_teoreticka_cast

Atmosféru kurzu pro chůvy velmi oceňuje jeho absolventka Lydie Borkovičová. Už šest let pracuje v mateřské škole, rozšíření znalostí ale hodlá také ona využít zejména při práci s nejmenšími dětmi, které se školka chystá nabírat.
Chci zmínit celý přístup organizátorů a lektorů k nám. Opravdu se snažili výuku maximálně zpříjemnit, vycházeli nám ve všem vstříc. Byli velmi milí – to mě překvapilo, čekala jsem, že to bude dost drsné, ale byli super,“ usmívá se Borkovičová.