Profesní zkouška – chůva

Profesní zkouška – termín individuální

Rekvalifikační kurz

Další kurz bude vypsán na jaro 2022

Láká vás pracovat s malými dětmi?

Společnost VSM, spol. s r.o., je držitelem autorizace, která jí umožňuje realizovat  profesní zkoušky pro chůvy.

Díky profesní zkoušce si můžete splnit svůj sen. Po samostudiu, kdy Vám poskytneme studijní materiály, Vám nabízíme příležitost získat po absolvování  profesní zkoušky před zkušební komisí jednu ze dvou profesních kvalifikací. První z nich je Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M, číslo autorizace 2016/53), druhou pak Chůva pro dětské koutky (69-018-M, číslo autorizace 2016/54). Profesní zkouška probíhá v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., který v českém vzdělávacím systému umožňuje ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Absolventky po získání osvědčení mohou pracovat s dětskými skupinami, jako chůvy pro novorozence, v mikrojeslích, jako profesionální chůvy v mateřských školách nebo pečovatelky o děti. Uplatní se jako chůvy pro děti na pracovní smlouvu i na živnostenský list, mohou se také stát majitelkami agentur na hlídání dětí.

Zkoušku mohou absolvovat zájemci minimálně se základním vzděláním po dosažení 18 let věku. Předpokladem je zdravotní způsobilost a uchazeč nesmí mít logopedickou vadu.

Výstupním dokladem je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Chůva pro dětské koutky.

chuvy1_pisemna_castJe péče o děti předškolního věku Vaším celoživotním snem, ale nemáte potřebné znalosti a dovednosti pro výkon tohoto povolání nebo Vám chybí patřičné odborné osvědčení? Právě pro Vás jsme připravili zkoušku profesní kvalifikace, po jejímž úspěšném absolvování získáte celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty, které má doživotní platnost. Osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou podobně, podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a je platné i v zemích Evropské unie. 

chuvy2_teoreticka_cast